Τεχνική Υποστήριξη, Ανακαινίσεις - Συντηρήσεις Πολυκατοικιών & Κτιρίων
aeczane.com/orjinal-penimed-jel/

Εβδομαδιαίος έλεγχος των κτιριακών εγκαταστάσεων και άμεση ενημέρωση της Διαχειριστικής Επιτροπής για επιδιόρθωση ή αντικατάσταση όπου δύναται να προκύψουν στους κοινόχρηστους χώρους τεχνικά προβλήματα. Εξεύρεση συνεργείου και λήψη προσφορών για πάσης φύσεως τεχνικές εργασίες συντήρησης ή αναβάθμισης του κτιρίου, όπως:

 • Υδραυλικοί
 • Συντήρηση και καθαρισμός καυστήρων
 • Service και εγκατάσταση κλιματιστικών
 • Ηλεκτρολόγοι
 • Πελεκάνοι
 • Ελαιοχρωματιστές
 • Ειδικοί για μεταλλικές κατασκευές
 • Ειδικοί για αλουμινένιες κατασκευές
 • Μονώσεις – Στεγανοποιήσεις
 • Παροχή Πυροσβεστήρων
 • Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και Επισκευή θυροτηλεφώνων
 • Κλειδαράδες
 • Μηχανολογικές μελέτες θέρμανσης, εγκατάστασης φυσικού αερίου
 • Κατασκευές από γυψοσανίδα
 • Επισκευές & αντικατάσταση για πόρτες και μηχανισμών
 • Συμβουλές Πολιτικού Μηχανικού
 • Πολιτικοί Μηχανικοί
 • Νομικοί Σύμβουλοι
 • Μηχανολόγοι
 • Μελετητές Ενεργειακής Απόδοσης
aeczane.com/orjinal-penimed-jel/