Ασφάλειες Πολυκατοικιών – Κτιρίων

Αναλαμβάνουμε την Προετοιμασία εγγράφων, ζήτηση και αξιολόγηση προσφορών από διάφορες Ασφαλιστικές Εταιρείες για την ασφάλιση της πολυκατοικίας (αστικής ευθύνης πολυκατοικίας (αποζημιώσεις προς τρίτους) ,ασφάλεια πυρρός κοινοχρήστων χώρων και γενικής εμπορικών κινδύνων)

Ποιος είναι υπεύθυνος για την Ασφάλιση της οικοδομής και ποιους κινδύνους είναι υποχρεωτικό να καλύπτει?

 • Η Διαχειριστική Επιτροπή πρέπει να ασφαλίζει και να τηρεί πάντοτε ασφαλισμένη την κοινόκτητη οικοδομή, έναντι πυρός, κεραυνού και σεισμού, σε Αδειούχο ασφαλιστή για το ποσό που η Διαχειριστική Επιτροπή θα θεωρεί ότι αντιστοιχεί στην αξία αντικατάστασης της. Για οποιουσδήποτε άλλους κινδύνους η ασφάλιση θα είναι υποχρεωτική, μόνο εφόσον αυτό αποφασιστεί από ποσοστό ιδιοκτησίας πέραν του πενήντα τοις εκατόν (50%).
 • Η Διαχειριστική Επιτροπή θα συνάπτει κάθε άλλη ασφάλιση που απαιτείται απ’ οποιοδήποτε άλλο Νόμο.

Προαιρετικές Καλύψεις:

 • Πυρκαγιά, Κεραυνός, Πυρκαγιά από Δάσος, Καπνός
 • Έκρηξη από οποιαδήποτε αιτία
 • Βραχυκύκλωμα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου.
 • Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών συσκευών
 • Πλημμύρα, Θύελλα, Καταιγίδα, Χιόνι, Χαλάζι
 • Ζημιές από πτώση δένδρων, στύλων συνεπεία θύελλας
 • Διάρρηξη σωληνώσεων, sprinklers, υπερχείλιση δεξαμενής νερού
 • Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές από πυρκαγιά, έκρηξη, πλημμύρα και θραύση σωληνώσεων
 • Απεργίες, οχλαγωγίες, Στάσεις, Πολιτικές Ταραχές, Τρομοκρατικές Ενέργειες
 • Ζημιές κτιρίου από απόπειρα διάρρηξης
 • Πρόσκρουση οχήματος, Πτώση αεροσκάφους ή αντικειμένων αυτού
 • Έξοδα καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων και αποκομιδής ερειπίων μετά από ζημιά
 • Αμοιβές αρχιτεκτόνων-μηχανικών για μελέτες ανακατασκευής
 • Θραύση εξωτερικών τζαμιών και σταθερά αναρτημένων καθρεπτών
 • Κάλυψη ζημιών για το κτίριο σε αξία αντικατάστασης καινούργιου
 • Αστική Ευθυνη για Σωματικές Βλάβες ή Θάνατος κατ’ άτομο
 • Αστική Ευθυνη για Υλικές Ζημίες
 • Αστική Ευθυνη για Ομαδικό Ατύχημα