0
ΜΟΝΑΔΕΣ
0
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
0
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
0
ΟΙΚΙΕΣ

Εδώ και αρκετά χρόνια, με πάθος για τη δουλειά μας, αγάπη για την εταιρία και όραμά μας να διαχειριζόμαστε την ιδιοκτησία των πελατών μας , με συνέπεια, αποτελεσματικότητα και επαγγελματισμό μας ώθησαν στην υλοποίηση αυτού του οράματος δημιουργώντας την MPA Property Services Ltd.

Στόχος μας στην MPA Property Services Ltd είναι να έχουμε μια αξιόπιστη ηγετική θέση στην διαχείριση μονάδων με το να υπερβούμε τις προσδοκίες των πελατών μας με καινοτόμες και εξατομικευμένες υπηρεσίες. Χτίζοντας στέρεες και μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες μας, αλλά συνάμα μένοντας πιστοί στην πιο σημαντική προτεραιότητα μας, το σεβασμό των πελατών που σημαίνει πρόοδο στην καθημερινή ζωή πολλών ανθρώπων, επιχειρήσεων και μια εξέλιξη στους τομείς δραστηριοποίησής μας.

Παρέχουμε υπηρεσίες στους πελάτες μας σε ότι έχει να κάνει με την διαχείριση των κτηριακών τους εγκαταστάσεων είτε με την διαχείριση των κοινοχρήστων , είτε με την συλλογή ενοικίων, είτε για οποιανδήποτε ανάγκη προκύψει στις κτηριακές τους εγκαταστάσεις. Για κάθε υπηρεσία που προσφέρουμε, συγκεντρώνουμε μια ομάδα με την πιο κατάλληλη εμπειρία και ικανότητα. Ο συνδυασμός γνώσεων και υπευθυνότητας καθώς και η στελέχωση της εταιρίας με έμπειρο και οργανωτικό προσωπικό, προδιαγράφει την προσωπική και συλλογική επιτυχία του καθένα από εμάς στο χώρο.